Tavlor och ekonomisk oberoende

Att bli ekonomisk oberoende har sin klang, att inte behöva ägna en sekund åt att spara sina pengar. Att faktiskt låta allting lösa sig självt genom att du bara har så mycket pengar att stora räkningarna inte tar ut sin rätt mot din plånbok. Men till hur går det att använda tavlor för att bli […]

Centralbanksystemet – omoraliskt och ekonomiskt destruktivt

Bankens mysterium (Mystery of banking) från 1983 är en unik akademisk avhandling om pengar och banker. I avhandlingen slår Murray Newton Rothbard fast att centralbanker agerar både omoralisk och ekonomiskt destruktiv. Istället hyser Rothbard i sann libertariansk anda, stor tilltro till den enskilda individen och privata instanser som tävlar på en oreglerad marknad. Rothbard anser […]