Värnplikt är slaveri

ART-3-sold467_183675a[1]

Sveriges försvar har under en längre tid kritiserats för att vara underfinansierat och undermåligt. Många har också tappat tron på en icke-fungerande yrkesmilitär. Sedan drygt ett år tillbaka har frågan om att återinföra värnplikten, som med majoritet i Riksdagen avskaffades 2010, blivit allt mer aktuell.

Under valet hösten 2014 gick Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (sedermera statsminister) ut med att han ville återinföra värnplikten om han skulle vinna valet, som svar på situationen i Stockholms skärgård där man misstänkte att en rysk u-båt hade gjort intrång på svenskt vatten. Folkpartiets partiledare Jan Björklund var, inte oväntat, positiv till detta. Och de nyliga terrordåden i Frankrike har nog fått fler att oroa sig över sin säkerhet.

Enligt en undersökning gjord av Aftonbladet sägs nu drygt 6 av 10 tillfrågade vara positiva till att återinföra värnplikten.

Vad värnplikt innebär

Värnplikt innebär att man som medborgare tvingas att tjänstgöra i sitt lands försvar. Det betyder att man tvingas vara beredd att kriga och eventuellt dö för sin stat om krig skulle bryta ut eller när landets ledning så bestämmer. Det ses som en plikt eller skyldighet. Föräldrar tvingas se sina söner och döttrar förberedas för krig.

För den genomsnittlige medborgaren så kan det verka självklart att Sverige ska ha ett försvar. Hur ska vi annars kunna upprätthålla våra friheter? Och då yrkesarmén inte fungerar så verkar värnplikt vara det enda fungerande systemet. Någon djupare diskussion om huruvida det är rätt att tvinga människor till att förberedas för krig eller inte förs däremot inte.

Ur ett libertarianskt perspektiv är värnplikt liksom allt annat tvång, inte minst det som brukas av staten, ett brott mot själväganderätten. Värnplikten implicerar att människor inte längre anses äga sina kroppar då staten kan frihetsberöva dem som vägrar tjäna dess syften. Detta för en mytisk gudom kallad ”samhället”.

Murray Rothbard skrev i For a New Liberty att:

Den utilitaristiska aspekten genomsyrar argumenten för ett värnpliktssystem. Staten använder argumentet: Vem ska försvara oss mot en utländsk invasion om vi inte använder tvång för att kalla in de som ska försvara oss? Det finns ett flertal olika sätt på vilka en libertarian kan vederlägga det här resonemanget. För det första, om du, jag och vår granne tycker att vi behöver försvaras, så har vi ingen moralisk rätt att använda tvång – kniven eller pistolen – för att tvinga någon annan att försvara oss. Tvångsinkallningen till militären är lika mycket en handling av orättfärdigad aggression – av kidnappning och eventuellt mord – som den påstådda aggression som vi från början försöker att försvara oss själva emot. Om det vidare hävdas att de inkallade har “samhället” eller “deras land” att tacka för sina kroppar och sina liv måste vi svara: Vilka utgör detta “samhälle” eller “land” som används som en talisman för att rättfärdiga förslavning? Det är helt enkelt alla individer inom det geografiska territoriet utom de ungdomar som inkallas. “Samhälle” och “land” är i detta fall mytiska abstraktioner som används för att dölja det öppna användandet av tvång för att främja specifika individers intressen.” [1]

Ingen människa ska tvingas ställa sitt liv till förfogande. Ingen kan heller rättfärdiga det. Det är också mycket tveksamt huruvida personerna som begär att andra ska genomgå värnplikt själva skulle vilja ställa upp frivilligt. Det är därför man använder både medveten och omedveten skrämseltaktik och tvång för att få igenom detta.

Referenser

 1. Conscription As Involuntary Servitude (utdrag ur ”For a New Liberty”) – av Murray N. Rothbard (översättning av Victor Salander)

4 Svar på “Värnplikt är slaveri”

 1. Väl skrivet

  Riktigt bra att frihetsvänner börjar ta tag i den här frågan. Detta är enligt min mening den viktigaste frihets- och jämställdhetsfrågan vi har i Sverige. Naturligtvis är värnplikten slaveri och detta är värt att påminna de ansvariga om gång på gång.

  Notera att vi sedan regeringen beslutade om repövningar faktiskt redan har återinfört slaveriet till viss del, och minst 6 av 8 partier står bakom detta (de enda som inte kan hållas ansvariga just nu är cp och m.) Det innebär att majoriteten av riksdagen stödjer slaveri, de motsätter sig rätten att bestämma över sin egen kropp, och de stödjer lagstiftad könsdiskriminering. Jag har påpekat detta för vissa av deras väljare ett antal gånger och de har inget svar på detta, när man påpekar det vansinniga i den här politiken så blir de antingen helt tysta och lämnar diskussionen eller så tvingas de motvilligt att erkänna att lagen faktiskt är oacceptabel men att de inte vågar erkänna detta offentligt. Jag tror inte att många människor inser (inklusive många av oss libertarianer) hur galen den här lagen är och vilken ideologisk sprängkraft den här. Genom att bara peka på den här lagen så har etatisterna (eller åtminstone 6 av 8 riksdagspartier) i praktiken förlorat hela debatten. Om man bara pekar på att de stödjer den här lagen så har de för all framtid förlorat varje debatt som någonsin kommer komma i fortsättningen.

  Notera även hur våra samtida politiker anser att amerikanska inbördeskriget var rättfärdigt (om än på felaktiga grunder), för att man tror att det avskaffade slaveriet. Det innebär att våra samtida politiker och opinionsbildare rent av anser att det är rätt att starta ett krig mot ett land som använder slavar och döda de ansvariga politikerna. Att värnplikt är slaveri råder det ingen tvekan om. Vad innebär då detta om man lägger ihop 1+ 1.

  Slutligen har du mer rätt än vad du anar i den näst sista meningen och det är enkelt att bevisa. Om de människor som stödjer värnplikten själva var beredda att arbeta helt gratis för att finansiera armén så skulle det frigöras så mycket pengar att värnplikten inte skulle behövas. Enda anledningen till att det inte finns pengar till att betala soldaterna för att ställa upp frivilligt är just att övriga människor inte själva är beredda att betala samma pris som de samtidigt kräver att soldaterna ska tvingas betala.

  Svara
 2. till syvene och sist handlar det om att man inte vill betala vad det kostar utan vill skjuta över kostnaden på de unga. Varför inte helt enkelt betala vad det kostar att få folk att ställa upp frivilligt.

  Svara
 3. Värnplikt kan vara slaveri, i alla fall i Sverige. Enligt ILO konvention 29 måste värnplikten då bryta mot en av följande regler:

  1. Arbetet måste vara av uteslutande militär natur.

  2. Arbetet får inte vara ekonomiskt motiverat.

  3. Gällande värnpliktslagstiftning måste följas.

  Jag gjorde en webbsidan om s.k. grå arbetskraft för några år sedan. Tyvärr blev den nedstängd efter påtryckningar. Nu när plikten införs igen så sättar jag upp den åter.

  http://arbetsplutonen.it-bubblan.se/

  Svara

Kommentera

XHTML: Tillåtna taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>