Med rätt att få diskriminera

De senaste åren har flera fall då människor nekats tjänst av någon uppmärksammats främst i utlandet. Det har, till exempel, hänt då bagare har nekat att baka bröllopstårtor till homosexuella pars bröllop på grund av personliga skäl som religiös övertygelse. Det har i vart fall följts av hätsk diskussion på båda sidor i frågan: Ska eller ska man inte få diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning? Man har därefter också krävt politisk handling med viss politisk respons.

Samtidigt har flera andra allmänt sett ogillade budskap i andra fall kommit undan den kritiken – när det också var för att testa gränserna . Detta visar hur selektiva och inkonsekventa människor är i sin syn på diskriminering. Allmänt sett ses diskriminering som något dåligt och rentav ont. Ändå anses det vara helt acceptabelt att diskriminera särskilda åsikter utav egentligen godtyckliga skäl.

Men vad är diskriminering egentligen? Vad är det som sker när någon ”diskriminerar”?

Varje dag ställs människor inför ofantligt många alternativ – möjligheter. Bland dessa väljer var och en utifrån erfarenhet, kunskap, åsikt och övertygelse – incitament – för att bli tillfredsställda med det resultat som det förväntas frambringa – målet. Vi tycker inte alla alternativ är lika bra och faktum är att de inte är det heller. Alla varor har inte samma kvalitet och ger inte samma tillfredsställelse. Alla människor gör ju inte allt exakt likadant heller. Det kan även handla om något så mänskligt som att välja en partner utav många möjliga partners (som ekonomen Walter E. Williams demonstrerade). Detta val mellan alternativ är diskriminering.

Sedan så blandar man ofta ihop alldaglig diskriminering med hur man ser på det politiskt sett. Man hävdar att för samhällets bästa så borde man, i vissa fall, med tvång se alla få ha samma förutsättningar och inte behandlas olika, särskilt för något så fundamentalt för människor som sexuella läggningar – som i vår tid av många ändå anses som en oviktig faktor. Men för många andra är det dock inte det och vi måste respektera deras mänskliga val i att inte ha med dem att göra. Detta i likhet med att vi accepterar att någon nekar att tjäna en nazist, och kommer undan med det.

Vad är då den övergripande nyttan med diskriminering som sådan? Finns det inte både bra och dåliga fall? Ja. Det finns fall där människor diskriminerar vissa för till synes dumma anledningar. Men genom diskriminering sätts exempel. Mindre gillade åsikter, som rasism, sållas bort. Det uppstår empati för de svaga och utsatta – som för den svarta befolkningen i medborgarrättsrörelsens USA. Diskriminering leder till någon annans mothandling – en revolt mot den nuvarande ordningen.

Om man nekas av en fördomsfull typ så har man inte förlorat något. Det är tvärtom den fördomsfulla typen som förlorar och det är helt dennes val. Det är bagaren i fallet som vi tog upp som förlorar. Existerande vänner och klienter som inte håller med denne vänder sig bort.  I och med detta val står den åter inför nya: att alienera fler möjliga kunder och få intet, eller att inkludera alla och får mer. Incitamenten får styra. Det är helt enkelt marknadens lag som gäller.

Om diskriminering nu, trots allt, är något dåligt då borde all diskriminering utplånas – men vi har sett att det i sig är omöjligt för att diskriminering är en del av vår natur som handlande (agerande) människor. Vi väljer och väljer bort alternativ hela tiden i vår vardag. Det är inte en förlust för någon annan – alltså inte något negativt.

Ändå har vi hört politiker tala om att förbjuda företagare från att neka tjänst åt personer på grund av deras sexuella läggning, levnadssätt eller övertygelser –  förbjuda människor från att neka människor som de inte vill interagera med. Det är helt fel väg att gå oavsett hur fel man kan tycka att det är. Tvång, i synnerhet statligt tvång, leder i sig dessutom bara till flera oönskade effekter som i sig behöver adresseras. Det skapar helt fler motsättningar mellan människor och det i sin tur större problem, som rasism.

Glädjande är att vissa kändisar verkar förstå detta bättre. På Internet kunde man läsa att skådespelaren Patrick Stewart, försvarade ett bageri i Nordirland, inte för att han delar deras uppfattning, utan för att att han just stödjer deras rättigheter att få diskriminera utav principiella skäl då han anser att det är en fråga om yttrandefrihet.

Vi har sett alla försök till att eliminera diskriminering ger motsatt effekt och rentav orsakar de problem som de ämnas motverka. Diskriminering är faktiskt en förutsättning i ett fritt samhälle då det leder vägen mot tolerans och förbättring.

Uppdaterad 2015/8/6.

Kommentera

XHTML: Tillåtna taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>