Förtjänar de rika att få vara rika?

moonbat_brandFör ett tag sedan släpptes ett videoklipp med journalisten och aktivisten George Monbiot och komikern och tillika kändisaktivisten Russell Brand i vilket de i korthet hävdar att de rika inte förtjänar sin rikedom, särskilt om de har ärvt den, och att de lider av ett så kallat ”self-attribution fallacy” – som beskrivits av Monbiot. [1] Då de båda är att beskriva som socialister så är deras agenda inte dold. Låt oss dock bryta ner deras konversation. Förtjänar de rika verkligen att få vara rika?

Grunden i deras antagande är den så kallade the ”self-attribution fallacy” i vilket människor hävdas tillskriva deras egna handlingar som en avgörande faktor i deras lyckande. Dess närmaste riktiga psykologiska fenomen är ”fundamental attribution error”.  Deras långdragna poäng är att människor är mer själviska ju mer framgångsrika de är. Detta förvillar dock från den egentliga frågeställningen.

Så, förtjänar då verkligen de rika sin egendom – även om de har ärvt den? Först, vad är ett arv? Det är en gåva. Något som frivilligt har tilldelats någon eller, helt enkelt, efterlämnats. Vi antar här att inget brott – stöld – bevisligen har begåtts i förvärvande av välståndet, annars är det så klart förkastligt. Men hur som helst, själva bedömningen om huruvida någon förtjänar gåvan eller inte är subjektiv. Människor har olika åsikter om det. Det är dock arvets utfärdare som har rätten att avgöra om huruvida mottagaren får ta emot det eller inte då den för tillfället äger sakerna som ingår. Mer komplext än så är det inte.

Vad Brand och Monbiot vill hitta är en annan avgörande faktor som förblir odefinierad. Genom att blanda in the ”self-attribution fallacy” så vill de få rika människor att framstå som oförtjänta sina ärvda tillgångar. Det är sannolikt få som skulle hävda att de har åstadkommit allt själv, utan hjälp. Men när det kommer till arv, då kommer frågan: hur bevisar de sig förtjänta då? Det finns ju ingen objektiv definition av förtjänt. Det ligger ju, trots allt, i betraktarens ögon och rätten att bestämma över resurserna tillfaller ägarna.

Om vi ska definiera ”förtjänt” utifrån den grad man tillför samhället så är marknadens vinst- och förlust-mekanism det enda giltiga objektiva sätt för att fastställa detta. Går du i vinst tyder det på att du har gjort något bra – om inte, så nej. De som har ärvt sina tillgångar men är oförtjänta kommer att gå i förlust. Detta för att människor får välja att anlita aktörerna frivilligt utifrån sina egna omdömen. Det förstår dock varken Monbiot eller Brand till någon tillräcklig grad.

Det nämns något om den nuvarande samhällsordningen – med syftning på den politiskt polariserade debatten mellan socialister och konservativa i Storbritannien. Denna ordning ska, så klart, inte ses som den absoluta. Det är faktiskt inte något partistyres uppgift att bestämma samhällsordningen. Inte heller adel och så vidare. Libertarianer hävdar, till skillnad från både socialister och konservativa, att ordningar kan både uppstå och upprätthållas spontant, organiskt och inte minst frivilligt utan en enväldig stat som nav. Om ändå Brand och Monbiot satte sig in i libertariansk filosofi istället för att fördöma allt likt religiösa messiasgestalter.

Vad än dessa kändisaktivister säger så har de inte den slutliga lösningen. Den har vi tillsammans genom marknadsprocessen. Den kan inte planeras fram centralt och verkställas med tvång, likt i någon grad av socialism.

Referenser

  1. The Self-Attribution Fallacy – George Monbiot (2011-11-7)

Editerad den 7 januari 2015 kl 19:15.

Rothbard-institutet har tidigare publicerat en kommentar på en översättning av en krönika av George Monbiot som publicerades i ETC. Den kan läsas här.


Tankar om demokratin

Break-Chains[1]Så här efter konstaterandet att det inte blir något nyval nästa år, utan en partiöverskridande överenskommelse istället, så får vi tillfälle att begrunda demokratin som det maktspel det är.

Denna artikel är en kort utläggning av några tankar om det demokratiska systemet.

Maktförhållandet

I det svenska demokratiska systemet sägs alla medborgare ha en röst och ha möjlighet att vara med och påverka hur landet styrs. Den möjligheten uppstår i realiteten då ens grupps representanter tar plats någon av de beslutande församlingarna (kommun, landsting och riksdag) där de kan driva fram politiken. Annars måste man förlita sig på att de styrande partierna, i konkurrens om väljarna, lyssnar på de orepresenterade invånarna, främst intressegrupper.

Men som ensam människa har du inte mycket att säga till om. Du är underkastad politiker i ett formellt maktförhållande och tvingas lyda deras beslut oavsett om du röstade på ett parti eller inte. Det är ganska svårt att uttrycka missnöje och än mer att försöka förhandla med politikerna. Är du missnöjd med hur de spenderar dina skattepengar så har du ingen verklig möjlighet att påverka. Visst. Man kan engagera sig politiskt eller fackligt men det är en krävande och kostsam process, både ekonomiskt och socialt, som enbart få är villiga att beträda.

Lättare att uttrycka åsikter

Det har under de senaste 20 åren blivit allt lättare för människor att få tillgång till information, berätta om sin situation, uttrycka sina åsikter, olikheter och missnöjen, tack vare Internet. Många minoriteter som inte finns representerade får sin röst hörd. Fler ger skenet av att Sverige inte alls är så fantastiskt som man har inbillats sedan barnsben. Det finns lidande och desperation. Ingen är säker trots politikers löften, vare sig infödd eller invandrare. Det är nog det som mycket ligger i grunden till det politiska läget med Sverigedemokraterna. Inte att säga att det inte finns ett integrationsproblem som bör tacklas.

Vi ser för första gången att svenskar är ganska oense om hur saker ska vara. Tanken på att de tvingas stödja den politiska cirkusen genom skatten är inte heller så bekväm. Det skapas motsättningar mellan människor på grund av detta, och de flesta reagerar bara utan att tänka efter. Det är mycket beklagligt att de inte ser någon annan lösning än att missnöjesrösta på partier som de tror mindre på. Samtidigt som de är helt omedvetna om hur allvarliga konsekvenserna kan vara i det politiska spelet, oavsett vem som styr.

Att de inte inser att de borde bryta dessa imaginära kedjor som utgör det maktförhållande som råder mellan politikerna och dem. Inser att det finns fredligare alternativ till politikens tvång.


Hur man argumenterar för etatismen

Översättning av ”How To Argue For Statism” (video) av Shane Killian.

Detta bör du förstå om rationalistiska libertarianer: Vi vill att etatister [*] ska ta upp ordentliga argument mot libertarianism eller för staten! Vi vill mötas i en intelligent debatt i vilken vi utmanas och ifrågasätts för de slutsatser som vi har dragit. Faktum är att det är för att vi en gång gjorde just detta som vi nu är libertarianer, till att börja med.

Det handlar inte om att försvara det som vi vill tro på; det handlar om att se till så att vår övertygelse överensstämmer med verkligheten så nära som möjligt. Men det är mycket svårt att diskutera med etatister så länge som de fortsätter ta upp samma skit som kreationister och andra som säljer falskheter. Och jag har tagit upp åtskilliga exempel på detta på min kanal.

För ett tag sedan lade Lord T. Hawkeye upp sin YouTube-video, ”How to argue for statism”, och Travis Retriever utvecklade denna idé i sin deviantART journal. Jag tyckte att denna idé var så bra att den behöver spridas så mycket som möjligt, så jag har också utvecklat den och jag har gjort denna video för etatister överallt.

Här är några saker du behöver göra, och undvika att göra, om du vill bevisa att du har rätt och vi fel.

[*] Statsdyrkare

Fortsätt läsa…