Bitcoin den udda fågeln, Flagg-pengar och Valutakrig – Globala kryptovalutor ändrar spelreglerna

20150427_bitcoin1380

 

Svensk översättning av en artikel publicerad på FEE.org den 28 April 2015 av Andreas M. Antonopoulos. Översättning av Pontus Lindblom.

Ända sedan guldmyntfoten avskaffades har värdet på världens valutor flutit fritt mot varandra. Detta har skapat ett nollsummespel som underblåst av nationalism lett till ett globalt proxy-krig om världsherravälde.

Värdet av valuta är inte inneboende och inte heller huvudsakligen relaterad till dess köpkraft. Istället för att sätta fokus på konkurrenskraftig industri och ömsesidigt fördelaktiga handelförbindelser så använder många länder idag sina valutor som ett vapen för att skifta handelsbalansen till deras förmån. Genom att manipulera ner värdet på valutan kan länder ge konkurrensfördelar till sina exportföretag samtidigt som de minskar den reella statsskulden och kan destabelisera ekonomin för sina rivaler. I processen förstör de samtidigt värdet av sina egna medborgares besparingar.

Mitt i detta globala valutakrig föddes bitcoin, och bitcoin kan komma att underminera allt som vi trodde oss veta om valutor.

Flagg-pengar

Många generationer har nu vuxit upp med ett koncept av pengar som är starkt knutet till en nationell identitet och som implicit eller explicit konkurrerar med andra nationers pengar. Det finns inte längre någon brist på pengar, men rätten att skapa nya pengar är förbehållen nationalstater. För att nya valutor ska uppstå så är den rådande bilden att den nya valutan måste ersätta en redan existerande nationell valuta. Det finns nu 194 valutor i världen där var och en av dessa är “flagg-pengar” för var sin nationalstat. Dessa flagg-pengar är idag lika otidsenliga som nationella flagg-flygbolag var på 1970-talet.

Att koppla pengar till gränserna för nationalstater har en viss logisk grund i en värld av papperspengar, reserestriktioner, handelsrestriktioner och nationella bankregleringar. Nationernas geografiska områden utgör territorier för banker, gränskontroller för medborgare och naturliga monopol för valutan. För de flesta människor som växt upp i denna värld så förefaller det som om geografiska gränser, monopol och restriktioner är inneboende egenskaper för pengar.

Inget kan vara längre från sanningen.

Bitcoin den udda fågeln

Införandet av decentralicerade, icke-nationella, globala helt digitala valutor så som bitcoin utmanar dessa grundläggande antaganden.

De artificiella geografiska gränserna smälter bort med pengar som är globala, flyktiga, elektroniska och decentraliserade. Bitcoin ignorerar nationsgränser på exakt samma sätt som internet ignorerar nationsgränser. I kontexten av nationella flagg-valutor är en gränslös icke-nationell valuta en avvikelse som krossar den rådande ordningen. Om pengar är gränslösa så blir genast konkurrensen mellan nationella valutor betydelselös. Bitcoin behöver inte “ersätta” någonting eftersom den inte är en del i det nollsummespel som det innebär uppnå flagg-status.

Från att valuta har varit ett geografiskt faktum så blir det istället ett konsumentval.

När nationalstater etablerar monopol för flygbolag, TV-kanaler och medier så är deras nationalflaggstatus otidsenlig, men det kan vara värre. De urholkar konkurrensen i priset på flygbiljetter och förmedlandet av sanningen men dessa kommersiella monopol startar åtminstone inga krig.

Gällande valutor däremot, så är nationalism och statliga monopol mycket skadliga och har en direkt koppling till uppkomsten av krig. Valutakrig har blivit detta århundrades proxy-krig med dussintals länder låsta i en negativ spiral av valutadegradering för att externalisera sina skulder. Valutakrig kan också vara upprinnelsen till fysiska krig (läs: dödligt våld) och även när de inte leder till släppandet av bomber så kan de ödelägga ekonomier.

I detta sammanhang avslöjar icke-nationella valutor så som bitcoin inte bara den destruktiva och otidsenliga råheten i statliga valutamonopol, de erbjuder även en trygg hamn och en livboj för medborgare i de valutakrigshärjade nationerna.

Bitcoin och andra decentralicerade digitala valutor försöker inte ersätta andra valutor, dominera ett land eller upprätta monopol. De är globala från sin födsel och motstår envist försök att tygla dem till de existerande regulatoriska och nationella strukturerna. Men den rådande kontexten av nationella valutor är uppenbar i frågorna som omgärdar dessa digitala valutor. Några exempel:

Vilken nationalstat kommer att bli den första att adoptera bitcoin?
Den första “platsen” att adoptera bitcoin är inte en plats utan istället människor spridda över hela världen.

Kommer bitcoin att ersätta amerikanska dollar som världens reservvaluta?
Nej, bitcoin kommer att samexistera med alla nationella valutor och erbjuda ett globalt, icke-nationellt alternativ till människor var de än befinner sig.

Kan bitcoin komma att bli en universiell valuta?
Konceptet av en universell valuta är lika meningslös som konceptet av ett universellt språk. Valutor är trots allt en form av språk, ett sätt att uttrycka värde mellan varandra.

Bitcoin representerar en ny alternativ valuta och genom att erbjuda människor ett val globalt så leder det till en värld av valutapluralism, raka motsatsen till den dystopiska karikatyr av en gemensam världsvaluta som utmålas i 1900-talets valutakrig.

En udda fågel så som bitcoin krossar referensramarna och belyser nationalistiska valutor för de karikatyrer de är.