Centralbanksystemet – omoraliskt och ekonomiskt destruktivt

Bankens mysterium (Mystery of banking) från 1983 är en unik akademisk avhandling om pengar och banker. I avhandlingen slår Murray Newton Rothbard fast att centralbanker agerar både omoralisk och ekonomiskt destruktiv. Istället hyser Rothbard i sann libertariansk anda, stor tilltro till den enskilda individen och privata instanser som tävlar på en oreglerad marknad. Rothbard anser att staten är ”organisering av ett storstilat och systematiskt rån” och att statliga tjänster effektivare kunde erbjudas genom privata aktörer. Han lyfter särskilt fram monopolsystemet med papperspengar som ett bedrägeri mot befolkningen, där centralbanker ständigt pekar på och hänvisar till påhittade underskott.

Rothbard är en anfader till den moderna libertarianska rörelsen och ledande pådrivare till införandet av anarko-kapitalism, en rörelse som förespråkar ett statslöst samhälle med privat äganderätt. För Rothbard liksom för andra nationalekonomer sprungna ur den österrikiska skolan, är en fri marknad där varor och tjänster säljs utan onödiga skatter grundpelaren. En hel del av dessa föresatser har implementerats i frihandelsavtal och den globala handeln bygger på hög grad på detta förhållningssätt. Kanske kommer även det av Rothbard så avskydda centralbankssystemet med papperspengar att försvinna bort, mycket tyder på att samhället blir kontantfritt inom 20-30 år. Redan idag finns flera nya oreglerade digitala valutor, Bitcoin och andra kryptovalutor kan vara framtiden, en framtid som stämmer väl överens med Rothbards libertarianska syn.

Idag är det finns det starka krafter som förespråkar ökad statlig avreglering för att underlätta handel och ägande, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Rothbards idéer om ett statsfritt samhälle snarare är en utopi än verklighet. Vad hade exempelvis hänt om inget statligt ingripande hade gjorts i samband med den ekonomiska krisen 2008? Kanske hade världen ännu befunnit sig djupt ner i en global finanskris. Dessutom är det svårt att bortse från att skuldbubblan som orsakade den ekonomiska krisen huvudsakligen skapades av giriga privata banker och kreditinstitut. Tanken om en helt fri marknad må vara oprövad, men kanske kan vi redan nu med erfarenheterna av bankkrisen ana vad en fullskallig privatisering skulle kunna förorsaka.

Vem var Rothbard?

Murray Newton Rothbard föddes 2 mars 1926 i New York och dog i samma stad 1995. Han var en kontroversiell amerikansk nationalekonom,  historiker, filosof och politisk teoretiker. Rothbard studerande vid New York University, verkade senare som docent vid Polytechnic Institute i Brooklyn och blev sedermera professor vid Nevadauniversitetet i Las Vegas.